Ο ΣΚΟΠΟΣ
• Η Εξοικείωση των μαθητών με την τοπική ιστορία
• Η ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών
• Η ενίσχυση της ενεργής βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Comments are closed.

Close Search Window