Η Έκθεση – για όσο τα ισχύοντα υγεινομικά δεδομένα και μέτρα προστασίας επιτρέπουν τη φυσική παρουσία επισκεπτών – θα είναι CovidFree σε πλήρη συμμόρφωση με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/3.12.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ 5673/Β’/04-12-2021).

Συγκεκριμένα, για τη φυσική παρουσία στην Έκθεση θα ισχύουν τα παρακάτω:

·         ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10/12/2021 – 23/12/2021

·         ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

 −  Καθημερινές: 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.

 −  Σάββατα: 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

 −  Κυριακές: κλειστά

·         ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού.

·         ΡΑΝΤΕΒΟΥ: Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 26453 60700.

·         ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

 − Κατά την είσοδο θα γίνεται υποχρεωτικά επίδειξη και έλεγχος πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test).

 − Οι επισκέπτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.

·         ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ:

−  Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά προς το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, ακόμη και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

−  Οι ανήλικοι κάτω των 12 ετών υποχρεωτικά συνοδεύονται από ενήλικο άτομο.

·         ΜΑΣΚΑ: Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

·         ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: Θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Comments are closed.

Close Search Window