ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σύσταση επταμελούς επιτροπής για την επιλογή των καλύτερων έργων
Ένα (1) Μέλος από: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Ένα (1) Μέλος από: Διεύθυνση Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Ένα (1) Μέλος από: Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
Ένα (1) Μέλος από: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδας
Τρία (3) Μέλη: Ζωγράφοι – Εικαστικοί

ΒΡΑΒΕΙΑ
Δώδεκα (12) συσκευές tablet με εκπαιδευτικό υλικό
Iσοδύναμη επιβράβευση για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης
(Nηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)

Comments are closed.

Close Search Window