Πολιτική προσωπικών δεδομένων & απορρήτου του ιστότοπου LefkadaXperience.gr

Στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου, ο ιστότοπος LefkadaXperience.gr σεβόμενος το απόρρητό σας & σταθερά δεσμευόμενος για την τήρηση της νομιμότητας (σύμφωνα με τα ισχύοντα εντός ή εκτός Ελλάδας & Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά την πλοήγηση σε ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, σας βεβαιώνει ότι:

1. ΔΕΝ τηρούνται/αποθηκεύονται προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. Cookies), παρά μόνο έπειτα από την κατά περίπτωση & εκ των προτέρων γνωστοποίησή μας προς εσάς & την από μέρους σας συγκατάθεση, ή κατά την υποβολή/αποστολή μηνύματός σας, με χρήση της φόρμας επικοινωνίας (κατόπιν δικής σας πρόθεσης & πρωτοβουλίας), ή κατά την υποβολή/αποστολή των επιλογών & παρατηρήσεών σας, με χρήση της φόρμας αξιολόγησης του παρόντος δικτυακού τόπου (κατόπιν δικής σας πρόθεσης & πρωτοβουλίας).

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις & με αποκλειστικό σκοπό την από μέρους μας δυνατότητα ελέγχου ορθής χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς & την μετέπειτα προσωποποιημένη ανταπόκρισή μας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις & απαιτήσεις σας.

2. Λοιπές προσωπικές πληροφορίες, ζητούνται με δίκαια & νόμιμα μέσα, μόνο, εάν & όταν κατά περίπτωση πραγματικά απαιτούνται, ώστε να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, εν γνώσει σας, με την από μέρους σας πρόθεση & την συγκατάθεσή σας.

3. Διατηρούμε τις συλλεγείσες πληροφορίες μόνο & για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε, την ανάγκη που ικανοποιούν & τον σκοπό που επιτυγχάνουν. Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, προς αποφυγή απώλειας & κλοπής τους, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, οποιασδήποτε χρήσης ή τροποποίησης από τρίτους.

4. ΔΕΝ μοιραζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους & ΔΕΝ τα εκθέτουμε δημοσίως, εκτός εάν κατά περίπτωση & βάσει νόμου υποχρεωθούμε & απαιτηθεί.

5. Κατά περίπτωση, το περιεχόμενο σε ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, περιέχει υπερσυνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου & των πρακτικών αυτών των ιστότοπων & δεν μπορούμε να δεχθούμε την ευθύνη για τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος LefkadaXperience.gr, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Η χρήση της ιστοσελίδας LefkadaXperience.gr (σύμφωνα με τους όρους χρήσης) θεωρείται ως αποδοχή των πρακτικών μας σχετικά με την ιδιωτικότητα & τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες επί της παρούσας ενότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντάς μας e-mail στην δ/νση info@lefkadaxperience.gr

Comments are closed.

Close Search Window